Bây giờ là .....

Chuyên môn - CĐCS

Hỗ trợ trực tuyến

 • (340606356)
 • (thovan1970)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_lam_so_1.flv Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_1__lop_3.flv CHU_CUOIswf.swf CHUC_GIANG_SINH_VA_NAM_MOI1.swf CHUC_GIANG_SINH_VA_NAM_MOI.swf Trai_luu.jpg Tom.jpg Re_cay.jpg Qua.jpg Qua_luu.jpg Ongmat.gif Ma_troi.png La_co.jpg Hinh_2.jpeg Hinh_1.jpeg Hat_lua.bmp

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 1 thành viên
 • Hà Mạnh Cương
 • Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Hồ sơ xét Kỷ niệm chương su nghiep giao duc.

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thơ Văn (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:05' 27-02-2014
  Dung lượng: 122.5 KB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  Mẫu 1A Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

  PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  -----------------
  Số: ………/ĐN. Phú Thọ, ngày 10 tháng 3 năm 2013
  V/v: Đề nghị xét tặng kỷ niệm chương
  “Vì sự nghiệp giáo dục”- năm 2013

  Kính gửi : Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông
  Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2005, đơn vị trường Tiểu học Phú Thọ B – huyện Tam Nông – tỉnh Đồng Tháp đã xét chọn và đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị cấp trên xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2011 cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:
  1.Tặng kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo: 02 người.
  Trong đó:
  - Đang làm việc: 02 người
  - Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ của nhà nước quy định: ……… người.
  - Đã chuyển sang ngành khác:…………..…………………………… người.
  2.Tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo:...người.
  3. Người nước ngoài: …………………… người
  Thủ trưởng đơn vị
  (ký tên và đóng dấu)

  Đỗ Văn Hai
  Mẫu 3A Danh sách đề nghị xét tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

  PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  -----------------


  DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG
  KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”
  Kèm theo Tờ trình số 02 ngày 10 tháng 3 năm 2013 của Trường TH Phú Thọ B

  Số TT
  Giới tính
  Họ và Tên
  Chức vụ - nơi công tác
  Số năm công tác trong ngành
  Số năm tính xét tặng KNC
  
  
  
  Đang công tác
  
  
  
  
  1
  Ông
  Đặng văn Thanh
  Giáo viên dạy lớp – Trường Tiểu
  20
  20
  
  
  
  
  học Phú Thọ B
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2
  Bà
  Bùi Thị Mí
  Giáo viên dạy lớp – Trường Tiểu
  20
  20
  
  
  
  
  học Phú Thọ B
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Đã nghỉ hưu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Phú Thọ, ngày 10 tháng 5 năm 2013
  Chủ tịch Công đoàn Thủ trưởng đơn vị
  (ký tên và đóng dấu) (ký tên và đóng dấu)


  Nguyễn Thơ Văn Đỗ Văn Hai
  Mẫu 2A Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho các cá nhân trong Ngành

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
  ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”  I/ SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:


  Họ và tên: ĐẶNG VĂN THANH Nam
  Ngày, tháng, năm sinh: 1974 Dân tộc Kinh
  Nơi ở hiện nay: xã Phú Thành A - huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp.
  Chức vụ và nơi công tác trong ngành GD&ĐT: Giáo viên dạy lớp – Trường Tiểu học Phú Thọ B - xã Phú Thọ - huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp.
  Ngày vào ngành GD&ĐT: 11/1993.
  Ngày nghỉ hưu (hoặc chuyển ra ngoài ngành GD&ĐT): …………………………...…
  Số năm công tác trong ngành (chưa tính hệ số chuyển đổi) ……………...……………
  Số năm đạt danh hiệu CSTĐ (hoặc GVG)
  + Cấp cơ sở:
  + Cấp tỉnh hoặc cấp bộ: ……............................................………………………
  Số năm công tác trên địa bàn khó khăn: …….....................……………………………
  Mức kỷ luật:
  Ngày ký quyết định kỷ luật: ………………………………………
  Ngày ký quyết định xoá kỷ luật: ……………………………………………
  Tổng số năm được tính để xét tặng kỷ niệm chương: 20 năm.
  II/ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC:

  Thời gian
   
  Gửi ý kiến

  Www.nhaccuatui.com/m/Ay98fPw2ic" allowscriptaccess="always" quality="high" wmode="transparent" type= "application/x-shockwave-flash" width="300" height="300">" showstatusbar=1 autostart="1"