Bây giờ là .....

Chuyên môn - CĐCS

Hỗ trợ trực tuyến

 • (340606356)
 • (thovan1970)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_lam_so_1.flv Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_1__lop_3.flv CHU_CUOIswf.swf CHUC_GIANG_SINH_VA_NAM_MOI1.swf CHUC_GIANG_SINH_VA_NAM_MOI.swf Trai_luu.jpg Tom.jpg Re_cay.jpg Qua.jpg Qua_luu.jpg Ongmat.gif Ma_troi.png La_co.jpg Hinh_2.jpeg Hinh_1.jpeg Hat_lua.bmp

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QĐ- thành lập dội tự vệ-PCCC...

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thơ Văn (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:20' 07-12-2011
  Dung lượng: 26.0 KB
  Số lượt tải: 19
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ________________________

  Số: 05 /QĐ-THPTB Phú Thọ, ngày 31 tháng 8 năm 2011

  QUYẾT ĐỊNH
  V/v thành lập Đội tự vệ, phòng cháy chữa cháy
  và phòng chống lụt bão-giảm nhẹ thiên tai cơ quan trường học
  ----------------
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B
  - Căn cứ vào quyết định số 22/2008/QĐ-UB ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc Ban hành tiêu chuẩn xây dựng Đơn vị văn hoá;
  - Căn cứ QĐ số: 06/2007/QĐ.UBND ngày 04/05/2007 của UBND huyện Tam Nông, về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và công tác cán bộ, viên chức cho các trường thuộc huyện quản lý;
  - Theo đề nghị của CĐCS trường Tiểu học Phú Thọ B,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1: Nay thành lập Đội tự vệ, phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão- giảm nhẹ thiên tai cơ quan trường học trường Tiểu học Phú Thọ B, gồm các ông bà có tên sau:
  1/ Ông Đoàn Minh Chuyển Đội trưởng
  2/ Ông Nguyễn Thơ Văn P.Đội trưởng
  3/ Ông Trần Đình Hiển Đội viên
  4/ Ông Nguyễn Hồng Dũng Đội viên
  5/ Ông Đặng Văn Thanh Đội viên
  6/ Ông Trần Ngọc Hiền Đội viên
  7/ Ông Nguyễn Văn Kế Đội viên
  8/ Ông Nông Tương Hiển Vi Đội viên
  9/ Ông Thái Quang Vinh Đội viên
  10/ Ông Đặng Vũ Khanh Đội viên
  11/ Ông Ngô Văn Đức Đội viên
  Điều 2: Đội tự vệ, phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão có nhiệm vụ quan sát, theo dõi đối tượng có hành vi xấu xâm phạm đơn vị, và tích cực đề phòng cháy xảy ra khi có sự cố phát hiện kịp thời có hiệu quả.
  Điều 3: Các ông(bà) có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày kí.


  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  - BCĐ TDĐKXDĐSVH huyện (b/c);
  - Như Điều 3 (thực hiện);
  - Lưu cơ quan.
   
  Gửi ý kiến

  Www.nhaccuatui.com/m/Ay98fPw2ic" allowscriptaccess="always" quality="high" wmode="transparent" type= "application/x-shockwave-flash" width="300" height="300">" showstatusbar=1 autostart="1"