Toan 5- Trang 134- Luyen tap

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thơ Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:24' 14-12-2013
Dung lượng: 186.8 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ, thăm lớp 5/2
Môn toán 5 - luyện tập - Trang 134
Giáo viên: Nguyễn Thơ Văn
Thứ năm ngày 03 tháng 3 năm 2011
Toán
Bài cũ:
Thực hiện phép tính:
a/ 23 phút 25 giây – 15 phút 12 giây
b/ 13 năm 2 tháng – 8 năm 6 tháng
23 phút 25 giây
15 phút 12 giây
-
8 phút 13 giây
13 năm 2 tháng
8 năm 6 tháng
-
Đổi thành:
12 năm 14 tháng
8 năm 6 tháng
-
4 năm 8 tháng
Thứ năm ngày 03 tháng 3 năm 2011
Toán
Luyện tập
Bài 1/ 134: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
b/ 1,6 giờ = ……..phút
2 giờ 15 phút = ………phút
2,5 phút = ………giây
4 phút 25 giây = ………giây
96
135
150
265
Thứ năm ngày 03 tháng 3 năm 2011
Toán
Luyện tập
Bài 1/ 134: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 2/ 134: Tính
a/ 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng
2 năm 5 tháng
13 năm 6 tháng
+
15 năm 11 tháng
b/ 4 ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ
4 ngày 21 giờ
5 ngày 15 giờ
+
9 ngày 36 giờ
Thứ năm ngày 03 tháng 3 năm 2011
Toán
Luyện tập
Bài 2/ 134: Tính
Bài 1/ 134: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
c/ 13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút
13 giờ 34 phút
6 giờ 35 phút
+
19 giờ 69 phút
= 20 giờ 9 phút
Thứ năm ngày 03 tháng 3 năm 2011
Toán
Luyện tập
Bài 2/ 134: Tính
Bài 1/ 134: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 3/134: Tính
a/ 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng
4 năm 3 tháng
2 năm 8 tháng
-
Đổi thành
3 năm 15 tháng
2 năm 8 tháng
-
1 năm 7 tháng
Thứ năm ngày 03 tháng 3 năm 2011
Toán
Luyện tập
Bài 2/ 134: Tính
Bài 1/ 134: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 3/134: Tính
b/ 15 ngày 6 giờ - 10 ngày 12 giờ
15 ngày 6 giờ
10 ngày 12 giờ
-
Đổi thành 14 ngày 30 giờ
10 ngày 12 giờ
-
4 ngày 18 giờ
Thứ năm ngày 03 tháng 3 năm 2011
Toán
Luyện tập
Bài 2/ 134: Tính
Bài 1/ 134: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Bài 3/134: Tính
c/ 13 giờ 23 phút – 5 giờ 45 phút
13 giờ 23 phút
5 giờ 45 phút
-
Đổi thành: 12 giờ 83 phút
5 giờ 45 phút
-
7 giờ 38 phút
Thứ năm ngày 03 tháng 3 năm 2011
Toán
Luyện tập
Hoàn thành bài tập trên lớp.
Chuẩn bị bài sau: Nhân s? do th?i gian.
Về nhà
Tiết học kết thúc
Chúc quý thầy cô giáo sức khoẻ, các em ngoan