Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài phát biểu Bí thư Chi bộ tại Đại hội CĐCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thơ Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:00' 17-06-2012
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 4540
Số lượt thích: 2 người (Huỳnh Lợi Nguyên, Nguyễn Thị Mận)
BÀI PHÁT BIỂU
của đồng chí Bí thư Chi bộ tại Đại Hội Công đoàn
cơ sở trường Tiểu học Phú Thọ B, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012-2015
(Ngày 6 tháng 7 năm 2012)

Kính thưa:
Đồng chí:…………………………………..
Kính thưa Đoàn chủ tịch
Kính thưa Đại hội !
Tôi rất vui mừng và phấn khởi khi được nghe Đại hội trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2009-2012 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2012-2015. Báo cáo đã nêu lên nhiều vấn đề nổi bậc mà BCH Công đoàn đã làm được trong nhiệm kỳ qua và thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót, tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
Thay mặt Chi bộ, Tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà CĐCS trường TH Phú Thọ B đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
XIN NHIỆT LIỆT BIỂU DƯƠNG!
Kính thưa Đại hội !
Tôi đánh giá cao và ghi nhận những nổ lực của BCH-CĐCS trường TH Phú Thọ B, trong việc chuẩn bị nội dung văn kiện và nhân sự phục vụ cho Đại hội. BCH-CĐCS trường TH Phú Thọ B, nhiệm kỳ 2009 - 2012 hoạt động trong điều kiện đất nước có nhiều sự kiện lịch sử diễn ra đó là: Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cuộc Bầu cử Quốc Hội Khóa XIII và Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; đặc biệt là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng, toàn dân về quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương tư khóa XI của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dưng Đảng hiện nay” đã báo hiệu cho chúng ta một bước ngoặc mới cho sự phát triển của đất nước.Từ đó, đã giúp BCH-CĐCS trường TH Phú Thọ B, có thêm động lực, tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào để chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; góp phần cho thành công chung của hoạt động Công đoàn huyện nhà, nâng cao nhận thức cho đoàn viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2009 -2012 vừa qua cũng gặp không ít khó khăn như: Nền kinh tế thế giới vẫn tiếp tục suy thoái, tình hình bất ổn chính trị khu vực tiềm ẩn những nguy cơ khó lường, kinh tế trong nước luôn bị tác động kiềm hảm, giá cả tăng nhanh, gây không ít khó khăn cho đời sống của Công đoàn viên và nhân dân. Nhưng với bản chất tiên phong của giai cấp công nhân, BCH-CĐCS trường TH Phú Thọ B, đã tích cực sáng tạo trong lao động; nhiệt tình trong công tác, phấn đấu cùng Chi bộ và CB-GV-NV trường TH Phú Thọ B hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Kính thưa Đại hội !
Dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn của CĐGD huyện; sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ. BCH-CĐCS trường TH Phú Thọ B, đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp cùng với BGH, và các đoàn thể nhà trường đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng - pháp luật của Nhà nước đến tận đoàn viên; đi đầu trong các phong trào: đền ơn đáp nghĩa, xây dựng gia đình văn hóa, công sở văn hóa, vận động Mái ấm Công đoàn, thi đua “Hai tốt”, chung sức cùng Chi bộ tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; thường xuyên giáo dục đoàn viên về bản lĩnh chính trị- về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần cũng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Chính quyền.
Một lần nữa Tôi xin biểu dương và ghi nhận những kết quả mà BCH-CĐCS trường TH Phú Thọ B đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Kính thưa Đại hội !
Những kết quả đạt được vừa nêu trên là đáng ghi nhận, tuy nhiên hoạt động Công đoàn thời gian qua, còn bộc lộ những hạn chế như:
- Sự phối hợp với Chính quyền, các đoàn thể chưa chặt chẽ, đồng bộ, chưa phát huy tốt vai trò chức năng của Công đoàn trong việc xây dựng các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo trong cơ quan.

- Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương, công tác khuyến học, khuyến tài chưa được trú trọng đúng mức.
- Việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết Công đoàn cũng như việc thực hiện nội quy của một số công đoàn viên ở cơ quan còn lỏng lẻo; công tác kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ, chưa kịp thời chấn chỉnh những hành vi sai phạm của công đoàn viên khi có dấu hiệu vi phạm.
No_avatar

Bài phát biểu hay quá, cảm ơn tác giả rất nhiều!

Avatar

Cảm ơn trang Web của Nguyễn Thơ Văn, rất hữu ích giúp tôi rât nhiều về mảng coogn đoàn

 
Gửi ý kiến

Www.nhaccuatui.com/m/Ay98fPw2ic" allowscriptaccess="always" quality="high" wmode="transparent" type= "application/x-shockwave-flash" width="300" height="300">" showstatusbar=1 autostart="1"