Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản giao ước thi đua

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TV
Người gửi: Nguyễn Thơ Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:20' 11-11-2011
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 323
Số lượt thích: 0 người

CĐGD HUYỆN TAM NÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TRƯỜNG TH PHÚ THỌ B Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________

Số: 02/ BB-CĐCS
BIÊN BẢN
(V/v giao ước thi đua giữa BGH-BCH công đoàn trường)


-Thời gian : 7 giờ 30 phút ngày 20 / 8 / 2008
-Địa điểm : VP.BGH
-Thành phần :
* Ban giám hiệu:
1.Đoàn Minh Chuyển Hiệu trưởng
2.Trần Đình Hiển P.Hiệu trưởng
* BCH Công đoàn:
1.Nguyễn Thơ Văn Chủ tịch
2.Nguyễn Thị Loan UV-PT Kiểm tra
3.Bùi Thị Mí UV-PT Nữ công+Thư kí

NỘI DUNG
- Nay tiến hành kí kết giao ước thi đua năm học 2007- 2008 với những nội dung như sau:
* Về phía Ban giám hiệu:
- Phấn đấu thực hiện đạt cao chất lượng giáo dục toàn diện, hiệu quả giáo dục- đào tạo theo yêu cầu mới hiện nay. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong hoạt động trường học.
- Nghiêm chỉnh chấp hành đúng chỉ đạo của cấp trên. Dựa trên nguyên lí giáo dục và môi trường giáo dục làm cơ sở.
- Xây dựng đội ngũ giáo viên vững mạnh, nhiệt tình trong công tác giảng dạy. Thực hiện kịp thời và đúng đắn quyền của giáo viên, học sinh.
- Kết hợp chặt chẽ giữa: công đoàn, chính quyền, phụ huynh học sinh trong công tác giáo dục.
- Ra sức phấn đấu việc tu bổ trường lớp, quản lí tài sản của nhà trường.
- Tổ chức sắp xếp lại thư viện để thuận tiện cho việc giáo viên mượn ĐDDH.
- BGH phấn đấu kiểm tra sổ sách giáo viên kịp thời trong các đợt thi đua nhằm ủng hộ công đoàn trong các đợt thi đua.
- Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
* Về phía Công đoàn:
- Công đoàn phát động các đợt thi đua theo từng chủ điểm kế hoạch đề ra.
- Vận động giáo viên, công đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động của ngành, của công đoàn để góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
- Tuyên truyền, vận động giáo viên gia nhập vào công đoàn (nếu có).
- Công đoàn hỗ trợ BGH trong việc mở chuyên đề, tổ chức các đợt thi đua do trường tổ chức.
- Công đoàn hỗ trợ việc thực hiện công tác dạy và học đi vào nề nếp.
- Công đoàn quyết tâm chăm lo đời sống giáo viên, công đoàn viên để an tâm giảng dạy có hiệu quả
- Công đoàn hỗ trợ BGH việc xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong nhà trường.
- Công đoàn hỗ trợ BGH trong việc vận động và duy trì sỉ số, chất lượng học tập và chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh, đổi mới phương pháp dạy học, cải tiến hình thức dạy và học, đổi mới đánh giá, xếp loại học sinh.
- Hoàn thành tốt các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.
Trên đây là những nội dung kí kết giao ước thi đua trong suốt năm học, nếu có gì phát sinh thì sẽ hỗ trợ lẫn nhau để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.
Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày, tập thể phiên họp đều thống nhất với nội dung biên bản.

TM. BAN GIÁM HIỆU TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS
HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH 
Gửi ý kiến

Www.nhaccuatui.com/m/Ay98fPw2ic" allowscriptaccess="always" quality="high" wmode="transparent" type= "application/x-shockwave-flash" width="300" height="300">" showstatusbar=1 autostart="1"