Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Khoa hoc 5- Bai 62- Moi truong

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thơ Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 04h:54' 20-11-2013
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp 5/2
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B
Giáo viên : NGUYEÃN THÔ VAÊN
Bài 62: Môi trường
Hoạt động 1: Thảo luận nhóm 4
Nhiệm vụ: Đọc thông tin và làm bài tập ở trang 128 sách Khoa học 5.
Thứ tu, ngày 17 tháng 4 năm 2013
Khoa học
Hình 2 a
Hình 1 c.
Bài 62: Môi trường
Thứ tu, ngày 17 tháng 4 năm 2013
Khoa học
Hình 3 d
Hình 4 b
Bài 62: Môi trường
Thứ tu, ngày 17 tháng 4 năm 2013
Khoa học
Môi trường rừng gồm những thành phần:
- thực vật, động vật (sống trên cạn và dưới nước)
- N­íc,không khí, ánh sáng, đất,…
Bài 62: Môi trường
Thứ nam, ngày 18 tháng 4 năm 2013
Khoa học
Môi trường nước gồm:
-Thực vật, động vật sống dưới nước như cá cua ốc…,
- N­íc,không khí, ánh sáng, đất,…
Bài 62: Môi trường
Thứ tu, ngày 17 tháng 4 năm 2013
Khoa học
Môi trường làng quê gồm: - con người, thực vật, động vật, làng xóm, đồng ruộng, công cụ làm ruộng, một số phương tiện giao thông,
- Nước, không khí, ánh sáng, đất,…
Bài 62: Môi trường
Thứ tu, ngày 17 tháng 4 năm 2013
Khoa học
Môi trường đô thị gồm:
*/Con người, thực vật, động vật…nhà cửa, phố xá, nhà máy, các phương tiện giao thông,
*/Nước, không khí, ánh sáng, đất,…
Bài 62: Môi trường
Thứ tu, ngày 17 tháng 4 năm 2013
Khoa học
Môi trường rừng
Môi trường nước
Môi trường làng quê
Môi trường đô thị
Môi trường nhân tạo
Môi trường tự nhiên
Môi trường nào là môi trường nhân tạo ?
Môi trường nào là môi trường tự nhiên ?
Bài 62: Môi trường
Thứ tu, ngày 17 tháng 4 năm 2013
Khoa học
Môi trường nhân tạo
Môi trường tự nhiên
Bài 62: Môi trường
Kết luận
Môi trường là tất cả những gì có xung quanh chúng ta, những gì có trên Trái §ất hoặc những gì tác động lên Trái §ất. Trong đó môi trường tự nhiên gồm các thành phần: mặt trời, khí quyển, đồi núi, cao nguyên, các sinh vật…Môi trường nhân tạo gồm các thành phần do con người tạo ra như: làng mạc, thành phố, nhà máy, công trường, trường học, công viên, các khu vui chơi giải trí....
Thứ tu, ngày 17 tháng 4 năm 2013
Khoa học
Ho?t d?ng 2:Th?o lu?n nhóm đôi

Bài 62: Môi trường
Nhiệm vụ: Cïng trao ®æi néi dung theo c©u hái gîi ý trong SGK trang 129.
- Bạn đang sống ở đâu ?
Hãy nêu một số thành phần của môi trường nơi bạn sống.
Thứ tu, ngày 17 tháng 4 năm 2013
Khoa học
Một số thành phần của môi trường, nơi chúng mình đang sống.
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
đến dự giờ lớp 5/2
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Www.nhaccuatui.com/m/Ay98fPw2ic" allowscriptaccess="always" quality="high" wmode="transparent" type= "application/x-shockwave-flash" width="300" height="300">" showstatusbar=1 autostart="1"