Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch phòng chống tội phạm xâm nhập trường học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thơ Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:56' 07-02-2012
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
CĐGD HUYỆN TAM NÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TRƯỜNG TH PHÚ THỌ B Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________


Số: 45 /KH-BGH-CĐCS. Phú Thọ, ngày 22 tháng 9 năm 2007


KẾ HOẠCH
Phòng, chống tội phạm xâm nhập học đường năm học 2007- 2008
T
-------

Căn cứ kế hoạch số 09/KH-PGD&ĐT ngày 17 tháng 9 năm 2007 của Phòng GD&ĐT huyện Tam Nông, về việc thực hiện Nghị quyết 09 và chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2007- 2008.
Nay BGH-CĐCS Trường Tiểu học Phú Thọ B đề ra kế hoạch triển khai một số công tác trọng tâm trong năm học 2007- 2008 như sau:
I. Mục đích yêu cầu
- Chủ động phòng ngừa và tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền vận động CB-GV-CNV và học sinh tham gia công tác phòng, chống tội phạm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 37/TTg ngày 08/11/2004 Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 09 và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2010 góp phần duy trì, ổn định an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- văn hoá- xã hội của địa phương trong năm 2007.
- Tiếp tục kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, kéo giảm một số loại tội phạm nghiêm trọng; tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm nổi ở địa phương như hiếp dân, cướp giật, trộm tài sản… Đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vận chuyển ma tuý; tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; kiềm hãm, hạn chế các loại tệ nạn xã hội.
- Huy động sức mạnh các hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và sự tham gia tích cực các đoàn thể nhà trường trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự.
II. Nội dung công tác trọng tâm.
- Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 08/2005/CT-UBND ngày 20/06/2005 về việc thực hiện Dự án quản lí, giáo dục, ngăn chặn trẻ em làm trái pháp luật ở cộng đồng; Chỉ thị số 09/2005/CT-UBND ngày 24/6/2005 và 12/2005/CT-UBND về việc tăng cường phòng, chống tệ nạn cờ bạc trên địa bàn.
- Rà soát lại các thủ tục hành chánh trong lĩnh vực quản lí không để xảy ra tham nhũng như: quản lí ngân sách nhà nước, dạy thêm học thêm, thu chi các khoản,…cần sớm phát hiện những thiếu sót, sơ hở và kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhằm khắc phục hạn chế đến mức thấp nhất những điều kiện phát sinh tiêu cực, tham nhũng.
- Tiếp tục thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Triển khai thực hiện nghiêm các quy định về xử lí trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi xảy ra tham nhũng. Gắn công tác đấu tranh tham nhũng, tiêu cực với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương III khoá X. Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền với chống tiêu cực, lãng phí; xây dựng củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể v ững mạnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2).
- Xây dựng kế hoạch đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh. Huy động sức mạnh của đội ngũ CBQL-GV-CNV trong trường học để tất cả mọi người tham gia cuộc đấu tranh chống tham nhũng, trong đó cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; Thực hiện công khai hoá tất cả các khoản chi tiêu ngân sách và ngoài ngân sách của đơn vị mình để để tập thể giám sát; công khai hoá tất cả các khoản mua sắm từ ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách. Những biểu hiện vi phạm tham nhũng chưa đủ căn cứ đến mức khởi tố cũng cần xử lí nghiêm và công khai để cán bộ công chức, học sinh biết, giám sát.
- Phối hợp chặt chẽ các lực lượng công an và các ban ngành đoàn thể liên quan tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức: buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma tuý trong nhà trường; phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống các băng, nhóm lưu manh, côn đồ “đâm thê, chém mướn” và tội phạm buôn bán phụ nữ, xâm hại trẻ
 
Gửi ý kiến

Www.nhaccuatui.com/m/Ay98fPw2ic" allowscriptaccess="always" quality="high" wmode="transparent" type= "application/x-shockwave-flash" width="300" height="300">" showstatusbar=1 autostart="1"