Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Sổ nữ công

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thơ Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:13' 29-09-2014
Dung lượng: 532.5 KB
Số lượt tải: 980
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Mai Hương)
 LĐLĐ HUYỆN TAM NÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC NỮ CÔNG
Công đoàn cơ sở: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B

Địa chỉ: ấP Long Phú - xã Phú Thọ - huyện Tam Nông – tỉnh Đồng Tháp - Điện thoại: 0673.979.053HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ

I/ Qui định chung:
Giữ sổ sách đẹp, cần bao bìa nhựa để bảo quản số.
Cập nhật kịp thời, ghi đầy đủ các cột, mục.
Danh sách nữ đoàn viên ghi theo danh sách ở sổ tổ chức.
II/ Trang bìa: Ghi đầy đủ bằng chữ in, không viết tắt.
III/ Danh sách (Ban nữ công-Ban chỉ đạo DS- KHHGĐ):
Ghi đầy đủ số liệu: Số quyết định công đoàn, ngày và cấp ra quyết định công nhận.
Ghi danh sách theo thứ tự: Trưởng ban, P.Trưởng ban, các Ủy viên và nhiệm vụ được phân công.
IV/ Phần hoạt động nữ công:
Kế hoạch năm:
Ghi ngắn gọn đầy đủ nội dung và biện pháp thực hiện của các chương trình (theo từng học kỳ).
Kế hoạch tháng:
Ghi ngắn gọn nội dung-phân công, ghi rõ người phụ trách.
Kết quả hoạt động nữ công năm học:
Ghi rõ kết quả từng chương trình theo các mục (nội dung-hình thức-biện pháp-kết quả).
Ghi rõ những việc cần rút kinh nghiệm.
V/ Phần theo đõi KHHGĐ-KSK-KPK:
Cột họ và tên: Đề nghị ghi chữ in, ghi năm sinh theo giới và đánh dấu theo các cột đã ghi.
Cột khám sức khỏe- khám phụ khoa ghi ngày tháng khám.
VI/ Phần thống kê danh hiệu thi đua:
Danh hiệu thi đua cập nhật hàng năm có ghi quyết định công nhận. Ghi rõ số lượng đạt vào từng cột.
VII/ Phần danh sách đoàn viên: (được xếp theo thứ tựi A, B, C,...)
Cột họ và tên: Ghi chữ in, ghi đủ các cột, mục.
Một số chữ viết tắt:
- KHHGD = kế hoạch hóa gia đình - KSK-KPK = khám sức khỏe-khám phụ khoa.
- 2 G = Phụ nữ 2 giỏi - GĐNGVH = gia đình nhà giáo văn hóa.
- CSTĐ/GVG/LĐTT = chiến sĩ thi đua/ giáo viên giỏi/ lao động tiên tiến.


DANH SÁCH BAN NỮ CÔNG VÀ BAN CHỈ ĐẠO DÂN SỐ KHH – GĐ
Nhiệm kì: 2012 - 2015
Được công nhận với quyết định số: … ngày ………………..của BCH CĐGD huyện Tam Nông.


Số TT

HỌ VÀ TÊN
Chức vụ
Nhiệm vụ được phân công trong Ban nữ công và Ban Dân số KHH – GĐChính quyền
ĐảngBan nữ công

1
NGUYỄN THỊ LOAN
Giáo viên
CUV
Phụ trách nữ công

2

3

4

5
Ban chỉ đạo Dân số KHH – GĐ

1
NGUYỄN THỊ LOAN
Giáo viên
CUV
Phụ trách Dân số KHH – GĐ

2

3

4

5
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG
Năm học: 2013 - 2014

 
Gửi ý kiến

Www.nhaccuatui.com/m/Ay98fPw2ic" allowscriptaccess="always" quality="high" wmode="transparent" type= "application/x-shockwave-flash" width="300" height="300">" showstatusbar=1 autostart="1"